mandag 11. november 2013

Høst

Litt lite bloggaktivitet fra min side i det siste, men gråvær, regn og litt dårlig med tid har hindret alt for ekstensiv fotovirksomhet. Men her er noen bilder fra siste halvdel av oktober og fram til i dag.

Nastionalpark Thy drev på vår og forsommer med hedepleie, bl.a. ved å brenne av felter hvor nåleskogen har tatt seg for mye til rette. Nå i oktober er det begynt å komme grønn vegetasjon tilbake, selv om furuene fremdeles står svartbrente igjen. På bakken har i alle fall endel sopparter funnet godt fotfeste nå på høsten når sandbunnen blir fuktig nok.

 Området syd for Bøgested Rende

På høsten hender det også at enkelte av årets unger i selflokkene kryper opp på strender de normalt ikke holder til. Denne hadde funnet vegen opp på stranden på havsiden av Agger Tange.


Med høstregnet kommer det også vann sivende ut gjennom klittene ute ved Vesterhavet og danner fine mønster i sanden som vaskes ut

Det er ennå ganske store stærflokker i området, selv om det minker, og blir erstattet av vadefugler på trekk i store flokker. Deler av denne stærflokken "blokkerte" vegen ut til ferjeleiet på Agger Tange en dag jeg var der ute.
Med regnet fulgte også oversvømmelse av en del jorder og enger. Og da dukker en masse fugler opp for å finne føde. Mellom Flade og Ørum Sø hadde det samlet seg mye Storspove, lappspove, viper, skarv og flere måkearter. Her storspove og lappspove på samme lokalitet


Invasive, uønskede, arter finner også vegen til matfatet. Niland er en slik art i Danmark, og jeg har kun sett de på våren tidligere, men det dukket opp et par stykker på omtrent samme sted som spovene over. De holdt til her et par dager før de forsvant