torsdag 20. juni 2013

Svartstork, Sort Stork, Ciconia Nigra

Jeg så på DOF-basen for et par dager siden at det var sett svartstork på Agerø, som ikke ligger mer enn 1/2 times kjøring hjemmefra, inklusive en kort ferjetur. Regnet med at det var en engangsforeteelse, men så ble den observert senest i går, så etter jobb i dag gikk turen til Agerø og fugleskjulet der. Og sannelig, svartstorken var der. Varm dag med mye varmedis og lang avstand til fuglen, men like vel en flott naturopplevelse sammen med et par andre karer som også hadde tatt turen. I tillegg til storken satt det også en vandrefalk ute på enga og hvilte. Ellers ikke så mye fugl, men et par avosetter, en stor  flokk stær, forskjellige småfugler og en masse gråhegrer dominerte bildet.
Historisk så hekket det ca 150 par svartstork i Danmark (ca 1850) men bestanden gikk ned og man mener at siste par ut var i 1953, selv om det menes at det på 1980-tallet   hekket noen få par i Sønder-Jylland, så er det ikke etablert en dansk bestand av denne storkeefuglen. Den regnes som sjelden og kun få eksemplarer sees hvert år.(Kilde: DOF)


På det meste samlet det seg 16 gråhegrer omkring den enslige svartstorken