onsdag 6. mars 2013

Der var de igjen..

på veg hjem fra en snartur i Vestervig i går, så jeg endel gjess i og omkring Ørum Sø. Noe sa meg at her var det fugler som så litt anderledes ut enn de øvrige. Fuglene rastet på en gressbakke og var lite synlige, men jeg slo meg til ro for å vente på fotomulighet. Så kom det en syklist forbi og fuglene reiset seg opp og tuslet opp til toppen av bakken, og som det sees på bildet, så var det den uønskede Nilanda(N)/Nilgåsen(D) som nå opptrådte i et antall på 5 individer. 


1 kommentar: