mandag 18. februar 2013

Ålvand Klithede

Ålvand Klithede er en del av Nationalpark Thy og er spesielt kjent for at tranene har en friplass her. 
I går gikk det et rykte om at årets første to traner var sett innflyvende mot Ålvand. Jeg besøkte derfor fugletårnet der i dag for å se om jeg kunne være heldig og få sett traner. Men.. i dag var det i utgangspunktet rimelig lite liv ute på heden, før plutselig fire rådyr dukket beitende opp fra et av søkkene i naturen. Et par minutter etterpå dukket imidlertid em flokk på 21 kronhjort opp og passerte på relativt kort avstand. Så selv om tranene uteble, ble det likevel en flott naturopplevelse  i dag. 


1 kommentar: