mandag 25. februar 2013

Det våres..

..i Thy. Her er noen glimt fra de siste to dagene hvor vi har hatt fantastisk vær. Riktig noe kaldt, med temperaturer på -2 til +4 på dagen. Det synges i kratt og bakses med vinger i vand. Større og større flokker med gjess og ender flyr omkring for å finne høvelige plasser til hvile og fødesøking. Sangsvanene synger i stor flokker, og menger seg med knoppsvaner og dvergsvaner. Musvåk, vandrefalk, tårnfalk og havørn har passende nordøstlig vinddrag til å jakte i, herlig! 

I Klitmøller har surfsesongen startet ser det ut til
 Ved Vandet Plantage hadde en flokk skjærer lunsjmøte, det satt en gjeng til i et nabotre, tilsammen var det over 30 stk som var samlet
Utsnitt fra klitheden ved Ålvand, nær Vorupør
Grågåsflokkene vokser, men her er kun noen få samlet ved åpent vann på Agger Tange
 Også Agger Tange og gjess, men av disse er formodentlig de fleste sædgås
Litt øst for Agger hadde noen sangsvaner og et par grågås funnet jorder med muligheter for mat
Agger Tange, havsiden, som det kalles. Her tok vi kveldsturen i det solen gikk ned, 
og det var en fantastisk solnedgang der i dag.
Måkene i forgrunnen ble egentlig bare en unnskyldning for å vise solnedgangen

mandag 18. februar 2013

Ålvand Klithede

Ålvand Klithede er en del av Nationalpark Thy og er spesielt kjent for at tranene har en friplass her. 
I går gikk det et rykte om at årets første to traner var sett innflyvende mot Ålvand. Jeg besøkte derfor fugletårnet der i dag for å se om jeg kunne være heldig og få sett traner. Men.. i dag var det i utgangspunktet rimelig lite liv ute på heden, før plutselig fire rådyr dukket beitende opp fra et av søkkene i naturen. Et par minutter etterpå dukket imidlertid em flokk på 21 kronhjort opp og passerte på relativt kort avstand. Så selv om tranene uteble, ble det likevel en flott naturopplevelse  i dag.