søndag 2. desember 2012

Svanesjøen


Etter et par døgn med frost og relativt stille vær er den nordlige lagunn ved Agger Tange delvis frosset til, og svanene har fått mindre tumleplass for å lete etter føde. Denne knoppsvanen operert som isbryter og laget råk i isen. Morsomt å se på, men sikkert nøvdendig adferd. Benyttet både nebb/hode og brystkassa til å knekke is

 
Ikke spesielt god oppløsning, men..
 
 
Nordlige del av den nordlige lagunen hvor det ennå er relativt isfritt

 
 
Det er primært knoppsvaner her, men også mange sangsvaner og en del dvergsvaner

Sangsvaner
 
 
Dvergsvane
 
 
 Dvergsvaner
 

Og her er alle tre arter smalet på ett brett

1 kommentar: