onsdag 3. august 2011

Sorte Svaner på Agger Tange

Da er årets sommerferie slutt og noen av opplevelsene må på nett. Tilbrakte en del tid på Agger Tange (surprice), og i år var kanskje den største overraskelsen to sorte svaner. De oppholdt seg her en 5 dagers tid, langt ute i den store lagunen. Sortsvaner (dansk betegnelse) er en invasiv art i Danmark og således uønsket. Man regner det som sannsynlig at sorte svaner i europa er unnslupne fugler fra Zoo, parker og private fuglesamlere. Ikke de beste bildene pga stor avstand men synes de fungerer som dokufotos..
Den danske naturstyrelsen sier følgende om de sorte svanene:


"Beskyttelse og regulering

Sort svane anses for at være en invasiv art, der ikke hører hjemme blandt den danske fauna. Arten bør derfor forhindres i at have succes i at yngle.

Hvorfor uønsket
En ynglebestand af sorte svaner bør undgås, da arten muligvis kan forrykke den naturlige balance i de områder, hvor den hjemmehørende knopsvane lever" - sitat slutt


Svartsvaner på matsøk sammen med knoppsvaner
De fleste hvite fuglene på holmen til høyre i bildet er en samling skjestorker, mellom 25 og 30 i antall

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar