lørdag 4. juni 2011

Bomlærke

Kornspurv i Norge, Bomlærke eller Kornværling i Danmark. Den er en sjelden gjest i Norge, kun et eller noen få funn per år. Er imidlertid nokså vanlig i Danmark, primært i Jylland i områder med åkerland, men finnes også på øyene, men bestanden har vært i tilbakegang. Traff på denne nær Morup Mølle i påska, moro med arter som ikke finnes i Norge. Den ligner en del på sanglærke, men har bl.a. kraftigere nebb. Denne sang av hjertens lyst fra toppen av et kratt, og var lite sky.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar