fredag 6. mai 2011

Knoppsvaner

Under påskeoppholdet i Thy registrerte jeg som vanlig ganske stort antall knoppsvaner på forskjellige lokaliteteter. Det som er morsomt såpass tidlig på året, er at det er god innsikt til reirene de holder på å forbedre eller bygge, da sivskogen og vegetasjonen ennå ikke er vokst seg tett. Så her følger bilder fra 3 reirplasser

Første bilde er fra Agger tange hvor det ligger reir med jevne mellomrom oppover langs sivkanten.


Den ene ligger på reiret, den andre flyter på vannet like utenfor,
men begge holder et våkent øye med omgivelsene

De to følgende bilder er fra Ørum Sø, et par kilometer fra Agger, her er de i startfasen, men har allerede samlet en pen bunke siv, hannen bruste litt med fjæra og jeg satt faktisk i bilen på Lodbjergvei da disse bildene ble tatt
Så er vi i Morup Mølle hvor et par har slått seg til i en liten "sump", med åker på ene siden, bilveg på den andre og krohave på den tredje. Rimelig nært områder med stor aktivitet altså.
Jeg håper de får være i fred og at sumpen ikke tørker alt for godt inn før ungene er vel oppfostret og brakt i sikkerhet. Det skjer sannsynligvis via Hvidbjerg Å og ned til Ørum Sø.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar