torsdag 7. oktober 2010

Danmark sommer 2010 Thy

Noen flere glimt av fuglelivet i Thy.

Bygholm Vejle er en fantastisk lokalitet hvor mengder av fugl finner næring. I tilleg til de "vanlige" artene, så jeg både havørn og jaktfalk ute i området, men de kom ikke innenfor kameraets rekkevidde. Her en ung hettemåke som har hatt fiskelykke like ved naturcenteret

På grusvegen over  Østerild demning kan man komme nær innpå mange forskjellige arter av vadefugler, andefugler og andre som trives ved vannet. Eksempelvis hegrer, strandsniper, og steinvendere

Over Morup Mølle trekker både gjess og mindre arter fra dag til nattbeite. Det er mange rapsåkre i området og det gir fin mattilgang etter innhøstinga, da det ligger igjen mengder av frø på stubbmarkene. Her er det henholdsvis grågås og stær som passerer et par av vindmøllene i området i kveldingen