mandag 29. mars 2010

Sylt - Tyskland

Fikk anledning til å besøke den lille øya Sylt i nordvest i Tyskland sommeren 2008. Et smått ekslusivt ferie og sommerhusområde for tyskerne. Øya hører med i naturområdet som dekker den sørvestlige del av Danmarks og nordvestlige del av Tysklands kyst. Vadehavet i grenseområdet er del av det samme. Et rikt fugleliv preger kysten her. Tar med 3 bilder fra en kort tur på øya.


Det første er en måke som lå og duppet i havna i Hörnum, den sydligste byen på øya. Er usikker på art, men kanskje er det en ung sildemåke eller en gulbeinmåke?

For å komme til Sylt kan man ta biltog fra fastlandet, og det gjorde vi. Vi hadde akkurat parkert på øverste dekk da musvåken i det neste bildet tok en kort rast i trærne rett ved siden av sporet. Rakk å fyre av et par bilder og fikk denne lyse varianten festet på brikken.


På tur langsmed øya tok vi en rast på et utsiktspunkt i klippelandskapet. Oppdaget en tårnfalk på jakt. Den stillet i flere posisjoner før den kom susende gjennom et lite søkk i klittene. Rakk ett bilde! Og heldigvis traff fokus, så dette er jeg litt stolt av.

Gråsten - Danmark - Slott - Skoger og Innsjøer

Helt syd i Danmark ligger Gråsten. En hyggelig liten by, mest kjent for at det danske kongehus har hytte her - Gråsten Slott - som sees her. Men .. rundt slottet ligger det en ganske stor skog, hvor det finnes ere innsjøer med rikt fugleliv. Foran slottet ligger slottsjøen med kolonier av hegre og skarv. I tillegg hekker sothøne, toppdykker og knoppsvaner her. På bysiden er sjøen lett tilgjengelig og spesielt svaner og ender er tillittsfulle på grunn av mating fra turister. Har lagt ved noen bilder fra sjøene og skogene som viser i alle fall litt av fuglelivet.


onsdag 3. mars 2010

Gråsten - Danmark - toppdykker

Det hekker noe par toppdykkere i slottsjøen på de to øverste
bildene, er mor på tur med ungene på ryggen
Gråsten - Danmark - måke

Hettemåke i slottssjøen

Gråsten - Danmark - grågås

Fra sjøene i Gråstenskogene
Det første er fra selve slottssjøen og resten fra Margrethe Sø


Gråsten - Danmark - toppand

Disse bildene er også fra Margrethe Sø - samme sted som grågåsbildene -
tatt en fantastisk dag i påsken 2009

Gråsten - Danmark - sothøner

Sothøne med kyllingGråsten - Danmark - småfugl 1

Gråsten - Danmark - småfugl 2

Gråsten - Danmark - rådyr

I skogene er det en hel del rådyr også, dette står akkurat i utkanten av skogen, hvor kommunen har plantet en allé med epletrær

Gråsten - Danmark - variert fugleliv

Ikke så interessert i tørrpinner?


Men tar seg pent ut, det gjør han


En stjertmeis tittet også nysgjerrig fram

Svartkråke ved slottssjøen


Gråsten - Danmark - gråhegrer

Det finnes en ganske stor koloni gråhegrer i slottssjøen, i noen større trær ikke så langt fra selve slottet. Disse sprer seg og søker føde i de forskjellige innsjøene og også ute ved fjroden på dagtid, men samles til kvelden.


Gråsten - Danmark - Knoppsvaner

Noen glimt fra området omkring Gråsten slott, hvor det hekker en del knoppsvaner. Dette paret ser ut til å ha lyktes med i alle fall 4 unger.