tirsdag 16. februar 2010

Låddenmosen, Broager, Sønderjylland

Bildene under er tatt like ved den lille byen Broager som ligger mellom Sønderborg og den dansk/tyske grense. Her finnes en liten innsjø/fuglelokalitet med navnet Låddenmosen, hvor fuglene er blitt noe vant til folk da den ligger tett inntil boligområder, pluss at det er relativt mange besøkende som mater endene her. Her finnes det sommers tid hybridender, stokkender, toppender,sivhøner, sothøner, knoppsvaner, gråstrupedykker, storskarv og gråhegre. I sivkantene sees endel småfugl bl.a.sivsanger og sivspurv. Om vinteren oppserveres brunnake, snadderrand og laksand.Et stemningsbilde fra Låddenmosen, med en rastende ung skarv etter at den hadde fisket i lengre tid i hele innsjøen. (Bildet øverst)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar