mandag 22. februar 2010

Låddenmosen - sothøne - svaneunger - toppand

Det var Låddenmosen for denne gang. En litt skeptisk toppand med et skjevt blikk på fotgrafen.
Var heldig med lyset på den voksne sothøna, slik at de spesielle føttene vises godt.
Ellers var de tre svaneungen med litt forskjellige fargevarianter, et fint trekløver der de litt forsiktig kom svømmende.


fredag 19. februar 2010

Låddenmosen - hybrider?

Her er noen ender som stort sett alltid holder til i vannet, det må vel være hybrider med tamme ender?torsdag 18. februar 2010

Låddenmosen - Sivhøne

I låddemosen hekker det minst to par sivhøner, eller grønnbenet rørhøne som de heter på dansk. Det er relativt enkelt å komme på skuddhold med kamera på disse flotte fuglene.tirsdag 16. februar 2010

Låddenmosen, Broager, Sønderjylland

Bildene under er tatt like ved den lille byen Broager som ligger mellom Sønderborg og den dansk/tyske grense. Her finnes en liten innsjø/fuglelokalitet med navnet Låddenmosen, hvor fuglene er blitt noe vant til folk da den ligger tett inntil boligområder, pluss at det er relativt mange besøkende som mater endene her. Her finnes det sommers tid hybridender, stokkender, toppender,sivhøner, sothøner, knoppsvaner, gråstrupedykker, storskarv og gråhegre. I sivkantene sees endel småfugl bl.a.sivsanger og sivspurv. Om vinteren oppserveres brunnake, snadderrand og laksand.Et stemningsbilde fra Låddenmosen, med en rastende ung skarv etter at den hadde fisket i lengre tid i hele innsjøen. (Bildet øverst)